Koronavirus: změna vyplácení důchodů

Z důvodu koronavirové pandemie a s ní souvisejícím nouzovém stavu bude možné, aby za důchodce přebrali důchod i příbuzní či jiné blízké osoby. Pro důchodce, kterým stát vyplácí důchod na bankovní účet se samozřejmě nic nemění, nicméně důchod vyplácený prostřednictvím České pošty bude možné přebírat i jinými důvěryhodnými osobami. Stát se tak snaží ochránit důchodce od zbytečných a v dnešní době rizikových návštěv České pošty.

Důchodce i zmocněnec musí podepsat plnou moc

Aby mohl být důchod vyplácen důvěryhodné blízké osobě (zmocněnec), je nutné, aby důchodce i zmocněnec podepsali plnou moc.

Jak dlouho bude možné, aby důchod přebírala blízká osoba za důchodce?

Dle informací zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení bude toto rozhodnutí trvat až do konce nouzového stavu. Odborníci se shodují, že můžeme očekávat prodloužení nouzového stavu až do Vánoc 2020.

S plnou mocí je možné vyzvednout i starší doposud nevyzvednuté splátky, pokud takové existují.

Jak uvádí web cssz.cz:

Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených v dokumentu plné moci. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu.

Stáhněte si Plnou moc pro přebírání důchodu osobou blízkou.