Výplata starobního důchodů

Jak probíhá vyplácení starobního důchodu? Starobní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení v měsíčních platbách dvěma způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet poživatele, případně na bankovní účet manžela či manželky
  • hotovostně prostřednictvím České pošty
    • každá platba hotovostním způsobem je zpoplatněna částkou 29 Kč (platné od dubna 2020). Poplatek je strháván z vyplacené částky důchodu

Výplata důchodu je možná také na účet sociálního zařízení, ve kterém je poživatel celoročně ubytován jako klient.

V jakém termínu jsou důchody vypláceny?

Informace o termínu vyplácení důchodu je oznámeno rozhodnutím ČSSZ. Vždy se jedná o rozmezí mezi 2. a 24. dnem v měsíci, vždy v sudé dny Je-li důchod vyplácen na účet sociálního zařízení, kde je poživatel důchodu celoročně ubytován, k vyplácení dochází vždy 15. den v měsíci.

  • Připadne-li výplatní termín na sobotu, k vyplacení důchodu dochází již v předcházející pátek.
  • Připadne-li výplatní termín na neděli, k vyplacení důchodu dochází v následující pondělí.
  • Připadne-li vyplacení důchodu na státní svátek, přesný (náhradní) termín vyplacení důchodu oznámí ČSSZ písemně

Zasílání důchodů na bankovní účet

Pro zasílání důchodů na bankovní účet je nutné k žádosti o přiznání starobního důchodu přiložit také vyplněný tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ a vzhledem k tomu, že je možné nechat si zasílat důchod i na bankovní účet svého manžela / manželky, pak můžete doložit k žádosti tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu na účet manžela (manželky) v České republice“.

Výplata důchodu v zásadě není možná na bankovní účet potomků, vnoučat, nesezdaným partnerům, sourozencům, registrovaným partnerům apod. Za výjimku lze považovat situaci, kdy osoba, na jejíž bankovní účet má být důchod zasílán, je ustanovena jako opatrovník nebo zvláštní příjemcem důchodu oprávněného, popřípadě je jeho zákonným zástupcem či jde-li o zastoupení členem domácnosti podle občanského zákoníku. O ustanovení tohoto zástupce a opatrovníka rozhoduje soud a o ustanovení zvláštního příjemce důchodu obecní úřad.