Valorizace – zvýšení důchodů 2021: + 839 Kč

Valorizace, neboli navýšení důchodů, nastává každoročně v lednu. Výše přidání důchodu resp. výše valorizace se stanovuje s ohledem na reálný růst cen (inflace) a reálný růst mezd. Základní výměry důchodů se zvyšují tak, aby dosáhly 10 % průměrné mzdyProcentní výměry se zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení ve výši součtu růstu cen (inflace) a jedné poloviny růstu reálné mzdy.


Valorizace 2021: + 839 Kč

Vláda přidá v roce 2021 důchodcům v průměru 839 Kč. Průměrný důchod tak dosáhne částky 15 336 Kč.


Podmínky valorizace důchodů stanovuje zákon

Podmínky valorizace důchodů jsou dány zákonem o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Samotná výše, o kolik se bude důchod valorizovat, pak určuje vláda ČR svým nařízením.

Předešlé valorizace důchodů – jak stát navyšuje základní a procentní složky důchodů

Jak se zvyšovaly důchody v minulosti? V následující tabulce jsou vypsána všechna zákonná a vládní navýšení důchodů od roku 2003. V tabulce je pro porovnání také výše průměrného starobního důchodu v ČR.

RokZákladní výměraNavýšení základní výměry důchoduNavýšení procentní výměry důchoduPrůměrná výše starobního důchodu
20031 310 Kč+ 3,80 % (+ 4,00 %*)7 075 Kč
20041 310 Kč0 Kč+ 2,50 %7 270 Kč
20051 400 Kč90 Kč+ 5,40 %7 744 Kč
20061 470 Kč70 Kč+ 4,00 % (+ 6,00 %*)8 187 Kč
20071 570 Kč100 Kč+ 5,60 % (+ 6,60 %*)8 747 Kč
do 07/20081 700 Kč130 Kč+ 3,00 %9 638 Kč
od 08/20082 170 Kč470 Kč9 638 Kč
20092 170 Kč0 Kč+ 4,40 %10 045 Kč
20102 170 Kč0 Kč10 138 Kč
20112 230 Kč60 Kč+3,90 %10 567 Kč
20122 270 Kč40 Kč+1,60 %10 793 Kč
20132 330 Kč60 Kč+0,90 %10 985 Kč
20142 340 Kč10 Kč+0,40 %11 090 Kč
20152 400 Kč60 Kč+1,60 %11 363 Kč
20162 440 Kč40 Kč+0,00 %11 475 Kč
20172 550 Kč110 Kč+2,20 %11 866 Kč
20182 700 Kč150 Kč+3,50 %12 435 Kč
20193 270 Kč570 Kč+3,40 %13 487 Kč
20203 490 Kč220 Kč+5,20 % + 151 Kč14 497 Kč
20213 550 Kč60 Kč+ 7,10 %15 536 Kč

V roce 2021 vláda přidá důchodcům v rámci každoroční valorizace v průměru 839 Kč.

Růst cen pro domácnosti důchodců za období od července 2019 do června 2020 činil 3,8 %, reálné mzdy rostly o 4 %. Zákonná valorizace tak bude v roce 2021 činit 5,8 % (polovina růstu reálných mezd v součtu s růstem cen pro domácnosti důchodců).