Kalkulačka: valorizace důchodů 2022

Spočtěte si jednoduše kvalifikovaný odhad, o kolik se zvýší vaše důchody od 1. ledna 2022. Využijte naší jednoduchou a intuitivní kalkulačku! Naše valorizační kalkulačka vám ukáže, o kolik se zvýší váš starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský či vdovecký důchod. Kalkulačka VALORIZACE DŮCHODŮ 2022 Spočítejte si navýšení vašeho dosavadního důchodu platné …

Koronavirus: změna vyplácení důchodů

Z důvodu koronavirové pandemie a s ní souvisejícím nouzovém stavu bude možné, aby za důchodce přebrali důchod i příbuzní či jiné blízké osoby. Pro důchodce, kterým stát vyplácí důchod na bankovní účet se samozřejmě nic nemění, nicméně důchod vyplácený prostřednictvím České pošty bude možné přebírat i jinými důvěryhodnými osobami. Stát …

Vláda přidá jednorázově všem důchodcům 5000 Kč

Vyplacení jednorázového příspěvku 5000 Kč proběhne v prosinci 2020. Vláda tak chce dle slov premiéra Andreje Babiše „odškodnit“ seniory za prožitý stres vlivem koronavirové pandemie. Na pětitisícový dáreček se mohou těšit příjemci jak invalidního, tak vdovského a starobního důchodu. Dle irozhlas.cz by příspěvek mohlo čerpat 2,89 milionů lidí, což by v celkové …

Valorizace – zvýšení důchodů 2021: + 839 Kč

Valorizace, neboli navýšení důchodů, nastává každoročně v lednu. Výše přidání důchodu resp. výše valorizace se stanovuje s ohledem na reálný růst cen (inflace) a reálný růst mezd. Základní výměry důchodů se zvyšují tak, aby dosáhly 10 % průměrné mzdy. Procentní výměry se zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky …

Výše důchodů v porovnání s průměrnou mzdou – náhradový poměr

Jak správně vyhodnotit výši důchodu? Jsou důchody vysoké nebo nízké? Na tuto otázku je principiálně těžké odpovídat, nicméně budeme-li vycházet přímo ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zjistíme že stanovení výše důchodů dána paragrafem § 33 vychází v základu ze dvou složek: (1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně. (2) Výše procentní …

Jak si zažádat o starobní důchod

Podmínky nároku na starobní (ale i invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) důchod stanoví zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Nárok vzniká splněním dvou základních podmínek, které jsou ovšem dále rozváděny: dosažení stanoveného důchodového věku mít splněné potřebné roky, po které je hrazeno důchodové pojištění Před podáním žádosti o starobní důchod …

Výplata starobního důchodů

Jak probíhá vyplácení starobního důchodu? Starobní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení v měsíčních platbách dvěma způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet poživatele, případně na bankovní účet manžela či manželky hotovostně prostřednictvím České pošty každá platba hotovostním způsobem je zpoplatněna částkou 29 Kč (platné od dubna 2020). Poplatek je strháván z vyplacené částky …

Průměrná výše starobního důchodu v České republice

Jaká je průměrná výše starobního důchodu v České republice? Data, která odpoví na tuto otázku, poskytuje pravidelně Český statistický úřad. Nahlédněte do historie a zjistěte, jak roste průměrný důchod. Z dat je také patrné, jak se v průměru liší důchod mužů a žen. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_duchod. Rok Průměrná výše starobního důchodu Meziroční …

Současný důchodový systém v ČR – jak se stanovuje důchod

Současný český systém důchodového pojištění se řídí několika předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele je Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění Druhy důchodů: starobní (tzv. přímý důchod) invalidní (tzv. přímý důchod) vdovský a vdovecký (tzv. nepřímý důchod) …

Historie důchodového pojištění

Počátek důchodového pojištění na území naší země sahá do doby vlády Marie Terezie a Josefa II. Koncem 18. století došlo k uzákonění doživotního penzijního “zaopatření” vybraných důstojníků císařské armády a státních úředníků. V pozdějších letech pak došlo k penzijnímu finančnímu plnění i dalším státním zaměstnancům. V Roce 1924 došlo byl …