Valorizace – zvýšení důchodů 2021: + 839 Kč

Valorizace, neboli navýšení důchodů, nastává každoročně v lednu. Výše přidání důchodu resp. výše valorizace se stanovuje s ohledem na reálný růst cen (inflace) a reálný růst mezd. Základní výměry důchodů se zvyšují tak, aby dosáhly 10 % průměrné mzdy. Procentní výměry se zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky …