Výše důchodů v porovnání s průměrnou mzdou – náhradový poměr

Jak správně vyhodnotit výši důchodu? Jsou důchody vysoké nebo nízké? Na tuto otázku je principiálně těžké odpovídat, nicméně budeme-li vycházet přímo ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zjistíme že stanovení výše důchodů dána paragrafem § 33 vychází v základu ze dvou složek: (1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně. (2) Výše procentní …