Jak si zažádat o starobní důchod

Podmínky nároku na starobní (ale i invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) důchod stanoví zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Nárok vzniká splněním dvou základních podmínek, které jsou ovšem dále rozváděny: dosažení stanoveného důchodového věku mít splněné potřebné roky, po které je hrazeno důchodové pojištění Před podáním žádosti o starobní důchod …

Výplata starobního důchodů

Jak probíhá vyplácení starobního důchodu? Starobní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení v měsíčních platbách dvěma způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet poživatele, případně na bankovní účet manžela či manželky hotovostně prostřednictvím České pošty každá platba hotovostním způsobem je zpoplatněna částkou 29 Kč (platné od dubna 2020). Poplatek je strháván z vyplacené částky …