Průměrná výše starobního důchodu v České republice

Jaká je průměrná výše starobního důchodu v České republice? Data, která odpoví na tuto otázku, poskytuje pravidelně Český statistický úřad. Nahlédněte do historie a zjistěte, jak roste průměrný důchod. Z dat je také patrné, jak se v průměru liší důchod mužů a žen. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_duchod. Rok Průměrná výše starobního důchodu Meziroční …