Současný důchodový systém v ČR – jak se stanovuje důchod

Současný český systém důchodového pojištění se řídí několika předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele je Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění Druhy důchodů: starobní (tzv. přímý důchod) invalidní (tzv. přímý důchod) vdovský a vdovecký (tzv. nepřímý důchod) …

Historie důchodového pojištění

Počátek důchodového pojištění na území naší země sahá do doby vlády Marie Terezie a Josefa II. Koncem 18. století došlo k uzákonění doživotního penzijního “zaopatření” vybraných důstojníků císařské armády a státních úředníků. V pozdějších letech pak došlo k penzijnímu finančnímu plnění i dalším státním zaměstnancům. V Roce 1924 došlo byl …