Výše důchodů v porovnání s průměrnou mzdou – náhradový poměr

Jak správně vyhodnotit výši důchodu? Jsou důchody vysoké nebo nízké? Na tuto otázku je principiálně těžké odpovídat, nicméně budeme-li vycházet přímo ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zjistíme že stanovení výše důchodů dána paragrafem § 33 vychází v základu ze dvou složek: (1) Výše základní výměry starobního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně. (2) Výše procentní …

Jak si zažádat o starobní důchod

Podmínky nároku na starobní (ale i invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) důchod stanoví zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Nárok vzniká splněním dvou základních podmínek, které jsou ovšem dále rozváděny: dosažení stanoveného důchodového věku mít splněné potřebné roky, po které je hrazeno důchodové pojištění Před podáním žádosti o starobní důchod …

Výplata starobního důchodů

Jak probíhá vyplácení starobního důchodu? Starobní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení v měsíčních platbách dvěma způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet poživatele, případně na bankovní účet manžela či manželky hotovostně prostřednictvím České pošty každá platba hotovostním způsobem je zpoplatněna částkou 29 Kč (platné od dubna 2020). Poplatek je strháván z vyplacené částky …

Průměrná výše starobního důchodu v České republice

Jaká je průměrná výše starobního důchodu v České republice? Data, která odpoví na tuto otázku, poskytuje pravidelně Český statistický úřad. Nahlédněte do historie a zjistěte, jak roste průměrný důchod. Z dat je také patrné, jak se v průměru liší důchod mužů a žen. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_duchod. Rok Průměrná výše starobního důchodu Meziroční …

Současný důchodový systém v ČR – jak se stanovuje důchod

Současný český systém důchodového pojištění se řídí několika předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele je Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění Druhy důchodů: starobní (tzv. přímý důchod) invalidní (tzv. přímý důchod) vdovský a vdovecký (tzv. nepřímý důchod) …

Historie důchodového pojištění

Počátek důchodového pojištění na území naší země sahá do doby vlády Marie Terezie a Josefa II. Koncem 18. století došlo k uzákonění doživotního penzijního “zaopatření” vybraných důstojníků císařské armády a státních úředníků. V pozdějších letech pak došlo k penzijnímu finančnímu plnění i dalším státním zaměstnancům. V Roce 1924 došlo byl …