Novinky

 • Vláda přidá jednorázově všem důchodcům 5000 Kč

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Vyplacení jednorázového příspěvku 5000 Kč proběhne v prosinci 2020. Vláda tak chce dle slov premiéra Andreje Babiše "odškodnit" seniory za prožitý stres vlivem koronavirové pandemie. Na pětitisícový dáreček se mohou těšit příjemci jak invalidního, tak vdovského a starobního důchodu. Dle irozhlas.cz by příspěvek mohlo čerpat 2,89 milionů lidí, což by…

 • Koronavirus: změna vyplácení důchodů

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Z důvodu koronavirové pandemie a s ní souvisejícím nouzovém stavu bude možné, aby za důchodce přebrali důchod i příbuzní či jiné blízké osoby. Pro důchodce, kterým stát vyplácí důchod na bankovní účet se samozřejmě nic nemění, nicméně důchod vyplácený prostřednictvím České pošty bude možné přebírat i jinými důvěryhodnými osobami. Stát…

 • Kalkulačka valorizace důchodů 2021

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Spočtěte si jednoduše kvalifikovaný odhad, o kolik se zvýší vaše důchody od 1. ledna 2021 (myšleno s lednovou platbou). Využijte naší jednoduchou a intuitivní kalkulačku! Naše valorizační kalkulačka vám ukáže, o kolik se zvýší váš starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský či vdovecký důchod.

 • Valorizace - zvýšení důchodů 2021: + 839 Kč

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Valorizace, neboli navýšení důchodů, nastává každoročně v lednu. Výše přidání důchodu resp. výše valorizace se stanovuje s ohledem na reálný růst cen (inflace) a reálný růst mezd. Základní výměry důchodů se zvyšují tak, aby dosáhly 10 % průměrné mzdy. Procentní výměry se zvyšují o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení ve výši součtu růstu cen (inflace) a jedné poloviny růstu reálné mzdy.


 • Výše důchodů v porovnání s průměrnou mzdou - náhradový poměr

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Jak správně vyhodnotit výši důchodu? Jsou důchody vysoké nebo nízké? Na tuto otázku je principiálně těžké odpovídat, nicméně budeme-li vycházet přímo ze zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, zjistíme že stanovení výše důchodů dána paragrafem § 33 vychází v základu ze dvou složek: (1) Výše základní výměry starobního důchodu činí…

 • Jak si zažádat o starobní důchod

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Podmínky nároku na starobní (ale i invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) důchod stanoví zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Nárok vzniká splněním dvou základních podmínek, které jsou ovšem dále rozváděny: Žádost se podává na příslušném OSSZ náležící trvalému bydlišti žadatele. Žádost je možné podat osobně, ale také prostřednictvím zmocněnce na…

 • Průměrná výše starobního důchodu v České republice

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Jaká je průměrná výše starobního důchodu v České republice? Data, která odpoví na tuto otázku, poskytuje pravidelně Český statistický úřad. Nahlédněte do historie a zjistěte, jak roste průměrný důchod. Z dat je také patrné, jak se v průměru liší důchod mužů a žen.

 • Výplata starobního důchodů

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Jak probíhá vyplácení starobního důchodu? Starobní důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení v měsíčních platbách dvěma způsoby: Výplata důchodu je možná také na účet sociálního zařízení, ve kterém je poživatel celoročně ubytován jako klient. Informace o termínu vyplácení důchodu je oznámeno rozhodnutím ČSSZ. Vždy se jedná o rozmezí mezi 2. a…

 • Navýšení důchodů pro 85leté: +1000 Kč

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Dosáhli jste-li věku 85 let, máte nárok na měsíční navýšení důchodu o 1000 Kč. Od 1. 1. 2019 je tak ustanoveno zákonem č. 191/2018 Sb.

 • Navýšení důchodů pro 100leté: +2000 Kč

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Dosáhli jste-li věku 100 let, máte nárok na měsíční navýšení důchodu o 2000 Kč ode dne, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 100 let. Od 1. 1. 2019 je tak ustanoveno zákonem č. 191/2018 Sb.

 • Současný důchodový systém v ČR - jak se stanovuje důchod

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Současný český systém důchodového pojištění se řídí několika předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele je Zákon č. 155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění

  Druhy důchodů:

  • starobní (tzv. přímý důchod)
  • invalidní (tzv. přímý důchod)
  • vdovský a vdovecký (tzv. nepřímý důchod)
  • sirotčí (tzv. nepřímý důchod)

  Pozn. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na více důchodů téhož druhu nebo starobního a invalidního, vyplácí se jen jeden důchod a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského (vdoveckého) důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

 • Historie důchodového pojištění

  Publikováno: Ing. Robert Zelenka

  Počátek důchodového pojištění na území naší země sahá do doby vlády Marie Terezie a Josefa II. Koncem 18. století došlo k uzákonění doživotního penzijního “zaopatření” vybraných důstojníků císařské armády a státních úředníků. V pozdějších letech pak došlo k penzijnímu finančnímu plnění i dalším státním zaměstnancům.

  V Roce 1924 došlo byl vyhlášen zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Pro muže i ženy byla stanovena shodně hranice 65 let pro odchod do důchodu a výplatu starobní penze. V roce 1948 bylo možné odejít do důchodu již v 60 letech, nicméně muselo být odpracováno minimálně 20 let, respektive důchodové pojištění muselo být placeno po dobu 20 let nejméně.